İstanbul escort Kayseri escort Kocaeli escort Gebze escort İzmit escort Mersin escort Samsun escort Atakum escort İlkadım escort

Adil HACIÖMEROĞLU


EMPERYALİZME KARŞI CUMHURİYET

Cumhuriyet’imiz, dünyada emperyalizme karşı verilen ilk Kurtuluş Savaşı’yla kuruldu. Bu nedenle emperyalizme karşı kurulmasıyla dünyada tektir. Bundan da anlaşılıyor ki Cumhuriyet’imiz antiemperyalist temeller üzerinde kurulmuştur.


Aslında Cumhuriyet’imiz, 23 Nisan 1920’de, Ankara’da TBMM’nin toplanmasıyla kuruldu. 23 Nisan’da halk, emperyalizme teslim olan İstanbul’daki padişah iradesini, yönetimini reddederek Ankara’da önce kendi meclisini, hemen ardından da hükümetini kurdu. Ankara, emperyalizme karşı savaşımda halkın ve onu temsil edenlerin karargâhı oldu. Yüzyıllar sonra bir ailenin yönetim iradesini halk, elinin tersiyle iterek kendi yönetimini kurdu. İşte, 29 Ekim 1923’te 23 Nisan’da edimsel olarak yaşama geçen halk iktidarının adı, Cumhuriyet oldu.

Peki, Cumhuriyet nedir?
Cumhuriyet, tam bağımsızlık demektir. Tam bağımsızlıksa yurt toprakları üzerinde ulus egemenliğinin olmasıdır. Eğer tam bağımsızlık yoksa demokrasi de özgürlük de adalet de yoktur.
Cumhuriyet demek, vatanın bütünlüğünü ve ulusun birliğini savunmaktır. Bu konuda en küçük ödün vermek Cumhuriyet yıkıcılığına hizmettir.
Cumhuriyet demek, Atatürk’ün ölüm döşeğindeki vasiyeti gereğince komşularımıza (Sovyetler Birliği) karşı batı ittifaklarına girmemektir. Ülkemizi yok etmek isteyen Batı emperyalizminden zerre kadar yarar beklememektir. ABD emperyalizmin denetimdeki NATO’dan çıkmak, AB kapısında beklememek, Gümrük Birliği'nden en kısa sürede ayrılmaktır.

Cumhuriyet demek, emperyalizme karşı dururken ezilen ulusların yanında yer almaktır.
Cumhuriyet demek, “bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme” karşı savaşmaktır. Hangi nedenle olursa olsun emperyalizmle işbirliği yapmamaktır. Özellikle de günümüzde dünya kapitalizminin dayattığı başta liberal olmak üzere tüm kapitalist ekonomik modelleri reddetmektir.
Cumhuriyet demek, ülkemize yapılan Atlantikçi tüm dayatmalara karşı çıkmaktır. Atlantik boyunduruğundan çıkıp her alanda bağımsızlıkçı politikalar izlemektir.
Cumhuriyet demek, Mavi Vatan’ı emperyalist saldırılara karşı savunmaktır.
Cumhuriyet demek; Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, güney sınırımızda, Azerbaycan’da, Ege’de emperyalizme karşı ulusal çıkarlarımızı ve onurumuzu savunmaktır.
Cumhuriyet demek, “milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üzerine” çıkarmaktır. Emperyalizmin dayattığı kültürel dayatmaların karşısına ulusal kültürümüzle ayakta durmaktır.
Cumhuriyet demek; el âleme avuç açmamak, yurdun dört bir yanında fabrika bacalarının tütmesini sağlamaktır. Tarımda, hayvancılıkta, sanayide ülkemizi bir üretim üssü durumuna getirmektir.
Cumhuriyet demek; iletişim ve ulaşım araçlarının devletleştirilerek millileştirilmesi demek.
Cumhuriyet demek; özelleştirmelere karşı çıkarak devletçi ve halkçı bir anlayışla üretim seferberliği yapmak, kalkınmaktır.

Cumhuriyet demek, varsılın değil; kimsesizin, yoksulun kimsesi olmaktır. Ezilenin yanında, ezenin karşısında olmaktır.
Cumhuriyet demek, dilini yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmaktır.
Cumhuriyet demek; ulusal eğitim anlayışıyla çağcıl eğitim sistemini uygulamaktır. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır.
Cumhuriyet demek; yüzyıllardır ezilip horlanan, dışlanan, bilgisizliğe tutsak edilen köylü çocuklarının eğitilerek ülkemizi yönetmesi demektir.
Cumhuriyet demek; salgın hastalıkların yurt topraklarından kökünü kazıyıp kendi aşını üretmektir.
Cumhuriyet demek; ülkemizin etnik kökenlere, mezhep farklılıklarına göre ayrıştırılması değil; özgür, eşit yurttaşlık temelinde birlik olması demektir.
Cumhuriyet demek; yöneticilerin batılı emperyalist ülkelere karşı değil, halka karşı sorumluluk duyması demektir.
Cumhuriyet demek; ağacını ormanını, kurdunu kuşunu, dağını, ovanı, akarsuyunu, gölünü, denizini, madenlerini, tarladaki ürününü, toprağını, kentini soygun düzenine karşı korumak demektir.
Cumhuriyet demek; fabrikada üreten işçinin, tarlada alınteri döken çiftçinin, dağda hayvan güden çobanının haklarını kimseye yedirmemek; taşeron sistemine karşı çıkmaktır.
Cumhuriyet demek; ulusu türlü nedenlerle kamplaştırmak değil, iç cepheyi birleştirmektir.
Cumhuriyet demek; tarihine sahip çıkmak, köklerinden kopmamaktır.
Cumhuriyet demek; Kemalizmin ifadesi olan Altıok’u yaşama geçirmektir.
Cumhuriyet demek; ulus kimliğini özgürce haykırmak demektir.
Cumhuriyet demek; insanlarımızı, geçmişin uyuşturucu zihniyetlerinden kurtararak geleceğin aydınlık düşünceleriyle donatmaktır.
Cumhuriyet demek; geçmişin kavgasını yapmak değil, geleceğin ışıklı yolunda hep birlikte yürümektir.
Cumhuriyet demek; devlete karşı yıkıcılığı değil, yapıcılığı öne alarak ülkenin birliğini savunmaktır.
Cumhuriyet demek; adam olmaktır, adam…
Cumhuriyet’i savunmak demek; Amerikancı PKK ve FETÖ’ye karşı savaşıp terörü yok etmektir.
Cumhuriyet demek, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini yüreğinde duyumsamak demektir.
Cumhuriyet’i savunmak demek; halkımız düşüncelerine, kıyafetlerine, etnik kökenlerine, inançlarına, sınıfsal durumuna, cinsiyetlerine göre bölüp dışlamak değil; her yurttaşımızı kucaklamak demektir.
Cumhuriyet’imiz, emperyalizme karşı kuruldu. Cumhuriyet’imizi bugün de emperyalizme karşı korumak zorundayız. Emperyalizme karşı çıkmadan, savaşmadan Cumhuriyet savunulamaz.

YAZARIN MAKALELERİ